Teknikk og industriell produksjon

Klikk for stort bildeSandnessjøen er et knutepunkt for industrien i regionen. Går du teknikk og industriell produksjon kan du velge å gå videre innen nesten 60 forskjellige fagbrev. Når du velger TIP kan du velge yrker innen forsvaret, olje- og gassindustrien, skipsindustrien, maritim, havbruk, prosessindustri og mange flere.

Velgteknologi.no 

 

Vg1 Teknikk og industriell produksjon

Første året vil du lære om bruk av verktøy og maskiner og viktige prinsipper som gjør at du lykkes i industrien. Skolen har godt og nært samarbeid med bedriftene som er i vår region, i løpet av året kan du bli utplassert i en eller flere bedrifter som vi har samarbeidsavtaler med.

Totalt er du utplassert 6 uker i løpet av skoleåret. Dette gjør at du blir forberedt til å møte næringslivet og store muligheter for å vise deg frem til en potensiell arbeidsgiver. Ønsker du å jobbe på verksteder, jobbe offshore, jobbe på båt, eller drive med transport og logistikk er dette linjen som gir deg muligheter til dette.

Teknikk og industriell produksjon - Yrkesfaglig (frå Vil Bli)Klikk for stort bilde

Hanna-Martine tester TIP

På Sandnessjøen Videregående skole har vi to Vg2- linjer som gir deg mange muligheter.     

Vg2 Industriteknologi

På vg2 Industriteknologi ved Sandnessjøen videregående skole kan du fordype deg i fag som for eksempel, industrimekaniker, sveiser, eller kanskje du ønsker kran- og løfteoperatør, motormekaniker. Her er det mange muligheter. Dette skoleåret vil du også bli utplassert i bedrift hos skolens samarbeidspartnere, og du får ta kurs som for eksempel truck, varmt arbeid og stroppe- anhuker. Dette er kurs som er viktige i de fleste næringer, men spesielt innen olje- og gassnæringen. På verkstedet vårt vil du lære deg bruk av dreiebenker, freser, rørbøyere, sveisemetoder, CNC- maskiner, 3D- printing og bruke vår simulator på for eksempel truck og kran. Vil du reise offshore eller jobbe i industrien på land er dette linjen for deg. Dette er linjen som virkelig skaffer deg valgmuligheter innen industri. Det er 15 elever i klassen og du får veiledning fra våre gode og erfarne lærere.

Industrimekanikerfaget Ipraxis

Musklene bak Norge - Tip-elever

Mitt yrke - Industrimekaniker

Vg2 Maritime fag

Ønsker du å jobbe på sjøen med maritime fag er dette en linje som gir deg inngangen til dette. Vi tilbyr matros- og motormannsopplæring. Etter endt skolegang starter du som lærling i for eksempel Sjøforsvaret, havbruk eller på båter som går innen- eller utenriks fart. Også på denne linjen vil du bli utplassert i løpet av året. Noen drar på kystvakten, andre på bilferjer, brønnbåter, hurtigbåter eller andre typer fartøy. Vi har egen simulator som benyttes i undervisningen, og du får ta kurs innen sikkerhet, krise- og passasjerhåndtering, livbåtkurs, kran, radio (VHF/SRC) etc. Det er 15 elever i klassen og du får veiledning fra våre gode og erfarne lærere.

Reklamefilm for Maritime fag laget av Ungdommens fylkesråd i Tromsø

Mitt yrke - Matros

 

VG2 Transport og Logistikk NB!

I forbindelse med fagfornyelsen må du nå begynne på Vg1 Teknikk og industriell produksjon får å begynne på Vg2 Transport og logistikk skoleåret 2020/21.

Med transport og logistikk kan du bli for eksempel yrkessjåfør, kran- og løfteoperasjonsfaget eller logistikkfaget.

 

Informasjon om fag- og timefordeling, og veien videre.

Snorre Sørensen
Avdelingsleder TIP, EL og YSK