Voksenopplæring

Er du interessert i utdanning for å kvalifisere deg til høgskolestudier, bli fagarbeider, fullføre en opplæring, bytte yrke? Da kan videregående opplæring være noe for deg!

For å få hjelp og veiledning i forhold til de valg du ønsker å gjøre, kan du henvende deg til Karrieresenteret Ytre Helgeland, tlf. 75653370. Dersom du ønsker å søke opplæring på videregående skoles nivå, kan Karrieresenteret hjelpe deg med søknaden.


Du søker på www.vigo.no


Praksisplass/lærlingeplass

Har du spørsmål angående praksisplass og/eller lærlingeplass, kan du henvende deg til Tverrfaglig opplæringskontor for Ytre Helgeland  tlf. 75 07 57 95. Mer informasjon finner du på http://www.toyh.no


Studieverksted
Har du ikke fullført videregående opplæring tidligere, kan du ha rett til opplæring gitt av Nordland Fylkeskommune. Fylkeskommunen organiserer sine opplæringstilbud i hovedsak som nettbaserte tilbud via Nettskolen i Nordland. I tillegg til dette kan du få støtte og veiledning i Studieverkstedet. Studieverkstedet er en arene på skolen forbeholdt voksne deltakere som ledes av koordinator Per Arne.