Elektrofag

Klikk for stort bilde

Er du praktisk anlagt og nysgjerrig på elektroniske systemer eller elektrisk utstyr? Vil du vite hva som skjuler seg inne i en pc, forsterker, smarthusteknologi, brannalarmsentraler eller et sikringsskap? Er du interessert i ny teknologi, installasjon og vedlikehold av elektriske systemer? Da kan elektrofag være riktig for deg.  

Vg1 Elektrofag ved Sandnessjøen videregående skole

Her får du innføring i elektriske og elektroniske system som benyttes overalt i samfunnet. Her lærer du hvordan du får disse systemene til å fungere, og hvordan de kan brukes både i hjemmet og på arbeidsplassen. På verkstedet og i labben får du lære å koble opp de forskjellige systemene. Her er det også kryssløp til andre linjer med spennende muligheter.

Les mer om andre elever sine erfaringer, og om

  • Inntakskrav
  • Fag- og timefordeling
  • Yrke og kompetanse

https://www.vilbli.no/nb/nb/nordland/elektrofag/program/v.el?rev=lk20&tid=v2020

 

Vg2 Elenergi ved Sandnessjøen videregående Skole

Målet med denne linjen er å få et fagbrev innen elektrofag, sterkstrøm, svakstrøm eller høyspent. Ved å ta denne linjen er det muligheter for å få arbeid innen elkraftproduksjon, olje- og gassnæringen, leverandørindustrien i regionen, helsevesen, maritim næring, havbruk og boliger. Du vil bli utplassert i bedrift slik at bedriftene lærer deg å kjenne og du får muligheten til å vise deg frem til en mulig fremtidig arbeidsgiver.

 

Det er mulig å velge fag fra teknikk og industriell produksjon vg2, etter vg1 elektrofag


Jenny tester yrkesfag - elektriker

Mitt yrke - Elektriker blir ingeniør

Mitt yrke - Jobb i Statnett
 

Snorre Sørensen
Avdelingsleder TIP, EL og YSK