Rådgivningstjenesten

Elever i videregående skole har rett til både sosialpedagogisk veiledning og yrkes- og utdannings veiledning.

Rådgivningsarbeidet innebærer veiledning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg, samt hjelpe elevene til å finne seg til rette i opplæringen, og veilede elevene med personlige, sosiale og emosjonelle vansker.

Rådgivertjenesten samarbeider tett med avdelingsledere, kontaktlærere, faglærere, miljøtjeneste, helsesøster, formidlingstjenesten (lærlinger), oppfølgingstjenesten og foresatte. De formidler også kontakt med andre instanser som for eksempel PPT, BUP, helsesøster, psykisk helsearbeider og barnevern.

Rådgiverne har taushetsplikt.

Våre to rådgivere Kjersti og Finn Roar, har ansvar for hver sine klasser fordelt på både yrkesfaglig og studieforberedende programområder.

Finn Roar: HO1A, HO1B, HO2H, HO2A, ST1A, ST2A, ST3A, ID2A, NA1A, NA2A, EL2A, ID1A, ID3A

Kjersti: TP1A, TP1B, TP2A, TP2M, EL1A, SS2A, NA3A, ST1B, ST2B, ST3B, ID2A, PB3A

Kjersti Flatøy Lindgaard
Rådgiver/Lærer
Finn Roar Ørnøy
Lærer og Rådgiver