Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) er en del av rådgivningstjenesten i den videregående skolen. Den er rettet mot ungdom som ikke søker den videregående skole eller av forskjellige grunner avbryter utdanningen.

Formålet med OT er å sørge for at all ungdom som tilhører målgruppa får tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. OT samarbeider med NAV, helse- og sosialtjenesten, PPT. BUP grunnskolen og de videregående skolene.

OT administreres av en koordinator som har kontor ved Sandnessjøen videregående skole.  Vår OT-koordinator har kontor sammen med rådgivningstjenesten.

Fant du det du lette etter?
Liv Larsen
Lektor m/tilleggsutdanning