Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) er en del av rådgivningstjenesten i den videregående skolen. Den er rettet mot ungdom som ikke søker videregående skole eller av forskjellige grunner avbryter utdanningen.

Formålet med OT er å sørge for at all ungdom som tilhører målgruppa får tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. OT samarbeider med NAV, helse- og sosialtjenesten, PPT, grunnskolen og de videregående skolene.

OT administreres av en koordinator som har kontor ved Sandnessjøen videregående skole. Vår OT-koordinator har kontor i tredje etasje sammen med rådgivningstjenesten innenfor dør 363.

Liv Larsen
Lektor m/tilleggsutdanning