Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten arbeider både helsefremmende og forebyggende. Tjenesten tilbyr veiledning, støtte og hjelp til elevene ved skolen. Tjenestens mål er å øke elevenes helsebevissthet, bedre det fysiske og sosiale miljøet og motivere hver enkelt elev til å ta ansvar for egen helse og livskvalitet.

Helsesykepleier har kontordag på skolen mandag og onsdag fra klokka 09.00-14.00 og dere finner henne i tredje etasje på rom 357 og på telefon nr. 41 58 56 60.

Klikk for stort bildeDu kan følge helsesøster på Snapchat og avtale timer der. Brukernavn er helsesplhilvi

Elevene kan komme med spørsmål som gjelder helse eller trivsel, eller med bekymringsmeldinger om noen dere kjenner. Skolehelsetjenesten kan også henvise til annen kvalifisert hjelp dersom det er behov for det.

Skolehelsetjenesten arbeider tverrfaglig og vil ofte samarbeide med lærere, rådgivere, miljøtjenesten og øvrig personell på skolen. Eleven selv bestemmer hva skolehelsetjenesten kan ta opp med de andre. Helsetjenesten har taushetsplikt.

Det finnes i tillegg et kommunalt tilbud som heter ”åpen helsestasjon”. Det er hver torsdag fra kl 13.00 - kl 15.00, og gjelder hele skoleåret. På ”åpen helsestasjon” kan eleven ta opp spørsmål som angår helse og/eller trivsel. Vi gir veiledning og hjelp ved spørsmål om prevensjon, graviditet og/eller om seksuelt overførbare sykdommer. Her vil dere få kunne snakke med både helsesøster og lege, gratis.

”Åpen helsestasjon” finner du på Helsesenteret i Torolv Kveldulvsonsgt. 76.

Helsesøster