Elevtjenester

Skolen tilbyr alle elevene rådgiving og andre hjelpetjenester. I tillegg til rådgivningstjenesten har også oppfølgingstjenesten og miljøtjenesten kontor på skolen. Helsetjenesten har kontortid ved skolen en gang i uken.  

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bildeSkolen tilbyr leksehjelp en gang i uken. Leksehjelpen består av tredjeklassinger som skolen har leid inn til å hjelpe yngre elever. Leksehjelperne er på skolen i forbindelse med Åpen skole hver onsdag fra 15.00 til 18.00.