Du er her:

Dette er en test

Ingen krise på det nåværende tidspunkt. Det er selvfølgelig dersom du ser bort fra miljø, truende nedleggelser av sykehus, studiesteder, veistasjoner og tingretter.