Skjemaer

Skjema som må fylles ut og leveres første skoledag/signeres digitalt. Dersom du ikke har tilgang på skriver kan du ta kontakt med skolen for å få skjema i posten.

Elevskjema og samtykke til elektronisk varsling. (PDF, 2 MB) Skal leveres av alle vg1 elever, og nye elever på vg2 og vg3.

Avtale for lån av PC og læremidler/bøker   Lenke kommer ca 22 juli.

Andre skjema

Samtykkeerklæring fotografering/videoopptak

Søknad om skoleplass 3. gangs inntak. 

Hybelhjelp

Fant du det du lette etter?