Skjemaer

Vi ber alle våre nye elever fylle ut elevskjema og signere dette. Klikk for stort bilde  

Skjemaet MÅ leveres til skolen ved skolestart.   

Dersom du ikke har tilgang på skriver kan du ta kontakt med skolen for å få skjema i posten.

Vi gjør oppmerksom på at registrerte opplysninger om deg og dine foresatte vil være synlig for deg og begge dine foresatte i Iskole

Elevskjema og samtykke til elektronisk varsling, samtykkeerklæring foto og film. (PDF, 418 kB) 

Avtale om lån av PC og læremidler skal inngås. Avtalen signeres digitalt. En signert avtale er forutsetningen for å få låne læremidler og PC ved skolestart.

Avtale for lån av PC og læremidler/bøker

 

Andre skjema

 

Søknad om skoleplass 3. gangs inntak. 

Hybelhjelp