Informasjon til elever og foresatte

Skolen forventer at elever og foresatte for elever under 18 år, gjør seg kjent med informasjonen om aktuelle rutiner og retningslinjer.
 

Foreldresamtaler

Foreldre til ikke myndige elever på vg1 og vg2 har rett til minst en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer om hvordan eleven til daglig arbeider. Foreldresamtale avtales med kontaktlærer.

Læremiddelordning

Alle lærebøker elevene trenger i undervisningen får de låne på biblioteket ved skolestart forutsatt at elevavtale er signert. Elevene er personlig ansvarlig for de bøkene de får låne og må betale erstatningskrav dersom bøker blir ødelagte eller ikke levert ved skoleslutt.

PC-ordning

Her kan du lese informasjon om pc-ordningen fra fylket.

Avtaler for lån av læremidler og leie av pc må signeres elektronisk Elevavtale for leie av PC og lån av læremidler 

Elevskjema (PDF, 418 kB) må leveres inn første skoledag. 

Vi gjør oppmerksom på at registrerte opplysninger om deg og dine foresatte vil være synlig for deg og begge dine foresatte i Iskole

Skolebevis