Informasjon til elever og foresatte

Under dette menyvalget har vi laget en oversikt over rettigheter og plikter, regler og rutiner som gjelder for alle elever ved Sandnessjøen videregående skole. Skolen forventer at elever og foresatte for elever under 18 år, gjør seg kjent med informasjonen som finnes under knappene ovenfor. 

Fravær

Planlagt fravær og sykdom skal elevene selv registrere i iSkole.

Foreldresamtaler

Foreldre til ikke myndige elever på vg1 og vg2 har rett til minst en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer om hvordan eleven til daglig arbeider. Foreldresamtale avtales med kontaktlærer.

Læremiddelordning

Alle lærebøker elevene trenger i undervisningen får de låne på biblioteket ved skolestart. Elevene er personlig ansvarlig for de bøkene de får låne.

Boklister for alle utdanningsprogram

PC-ordning

Her kan du lese informasjon om pc-ordningen fra fylket.

Avtaler for lån av læremidler og leie av pc må signeres elektronisk Elevavtale

Elevskjema må leveres inn første skoledag. 

Stipend og lån

Informasjon fra Lånekassen om mulighet for lån og stipend

Reservasjon mot publisering av bilder

Bilder som tas i skolesammenheng kan bli publisert på nettsiden og facebook.
Dersom noen av dere ønsker å reservere dere mot dette kan dere melde fra med skjemaet nedenfor.

Skjema, Reservasjon mot publisering av bilder på nett

Datatilsynets retningslinjer for publisering av bilder på nett

Skolebevis

Fant du det du lette etter?