Du er her:

Velkommen til skoleåret 2020/2021!

Klikk for stort bilde

Vi ønsker deg velkommen til Sandnessjøen videregående skole. Ta godt vare på skoleplassen din og bruk den muligheten du har fått til å skaffe deg en utdanning for framtida!
 

Skolestart 2020-2021

Skolestarten og hele skoleåret 2020/2021 vil ikke bli helt slik vi er vant til. Vi er i en situasjon hvor koronapandemien vil prege samfunnet og skolen i lang tid framover og vi må forholde oss til myndighetenes krav til smittevern. Dere finner link til informasjon/ulike retningslinjer/forskrifter på hjemmesida vår.

For elever og ansatte ved skolen innebærer dette at vi skal holde avstand til hverandre, vi skal ivareta god håndhygiene og vi skal ikke møtes i større grupper hvor det blir vanskelig å holde avstand. Det er viktig at vi alle husker dette og hjelper hverandre til å håndtere situasjonen på best mulig vis. 

I forbindelse med skolestart vil skolen være åpen søndag 16.august mellom kl. 17.00 og 19.00 dersom du/dere har lyst å gjøre dere kjent med skolen. Elevtjenesten, avdelingsledere og rektor vil være tilstede i kantina for å ta imot dere.

Skoleåret begynner mandag 17. august. Dette gjelder ordinær opplæring og opplæring for voksne.

 Kl.08.30: Vg1 Yrkesfag møter 

Kl.09.30: Vg1 Studiespesialisering, Idrettsfag og YSK møter 

Kl.10.30: Vg2 Yrkesfag og Vg3 Påbygg

Oppmøte i kantina.

Kl.11.00  ST/ID/NA vg2 og vg3 direkte i sine klasserom:

ST2A rom 346, ST2B rom 347, ID2A, rom 348, ST3A rom 316, ST3B rom 307, NA2A rom 345, NA3A rom 380 og ID3A rom 306

Skoledagen varer til 14.50. Vanlig skoledag starter 08.30.

NB! Det er veldig viktig at du gir beskjed på forhånd dersom du ikke kan møte første skoledag for å ikke miste plassen din.

Skolefrokost:

Vi serverer havregrøt og/eller frokostblanding i kantina mellom kl. 08.00 og 08.30

Skoleskyss

Er du elev i videregående skole og har krav på skoleskyss/busskort, må du nå søke om skyss på nett. 

Avstanden må være over 4 km mellom hjem og skole for å ha krav på skyss.

Utlån av læremidler og PC

Du vil få utlevert læremidler og PC rett etter skolestart etter at avtale om leie er signert. Husk å få signatur av foresatt dersom du er under 18 år.  Her kan du lese mer om PC ordningen.

1) Vg1-elevene kan levere digital avtale ved å vise fram signert avtale på sin mobil.

2) Dersom problemer med mobil etc, kan avtale leveres i papirformat. Kontakt administrasjonen

Vg2- og Vg3-elever har allerede levert avtaler. Er du ny elev i denne gruppen og kommer fra et annet fylke, må du levere avtale i papirformat

Lenke til signering av avtale om lån av PC og læremidler/bøker.

Elektronisk varsel.

Hvis en elev i løpet av skoleåret står i fare for å få ikke vurdert i et fag eller nedsatt orden, vil det bli sendt ut et varsel i forkant. Eleven/foresatte vil få melding via e-post om at en kan finne et slikt varsel på iSkole som er skolens administrative system. Vi gjør oppmerksom på at registrerte opplysninger om deg og dine foresatte vil være synlig for deg og begge dine foresatte i Iskole. Mer informasjon om elektronisk varsling

Skjemaer som må leveres ferdig utfylte første skoledag.

Mer informasjon finner du under knappen Elever og foresatte.

Lingdys/Lingright for dyslektikere

Har du rett på programvarer for hjelp med lese- og skrivevansker må dette meldes til kontaktlærer ved skolestart. Dette gjelder særlig for elever som ikke har lisens på Lingdys fra grunnskolen. Skolen vil være behjelpelig med å søke om Lingdys programvare gjennom NAV.