Du er her:

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen

Klikk for stort bildeRegjeringen har nå skjerpet inn de nasjonale smitteverntiltakene, og vi ser en økende smitte i Nordland. På bakgrunn av dette vil Sandnessjøen videregående skole stramme inn på en del tiltak for å redusere smitterisiko.

Regjeringens pressemelding: ​​​​​​

Skoler skal fortsatt følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt nivå. Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvilket nivå den enkelte skole skal følge ut ifra hvor mye smitte det er lokalt. Her hos oss er vi fortsatt på gult nivå.

Smitteverntiltak fra Utdanningsdirektoratet:

Informasjon fra Alstahaug kommune:

Smitteverntiltak for skolen:

På bakgrunn av nye smitteverntiltak fra regjeringen 5/11 og smitteverntiltak fra Udir 6/11 vil vi stramme noe inn på våre rutiner for smittevern. 

Vi er i dialog med kommuneoverlegen i Alstahaug som anbefaler at elever som har vært i praksis(YFF) i Bodø og/eller Rana tester seg før de kommer tilbake til skolen, samtidig som vi gir hjemmeskole/digital opplæring inntil testsvar foreligger (tar vanligvis 1-2 døgn). 

Hvis du som elev er usikker på om du skal møte på skolen, ta kontakt med din lokale koronatelefon. Det er helsemyndighetene, ikke skolen, som avgjør spørsmål om testing og/eller karantene. 

Skolen v/kontaktlærer kan hjelpe elever med å ta kontakt med korona@alstahaug.kommune.no for å avtale test. 

På skolen skal vi tilstrebe færrest mulig nærkontakter i de ulike kohortene med tanke på eventuell smittesporing. 

Så er det viktig å være klar over at vi fortsatt er på  gult nivå. 

Skolene skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre helsemyndighetene beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Det er kommunehelsetjenesten i samarbeid med skoleeier (Nordland fylkeskommune) som avgjør hvilket tiltaksnivå den enkelte skole skal følge ut ifra hvor mye smitte det er lokalt. 

Dere finner mer informasjon om de ulike nivåene her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/#157226 

Sandnessjøen videregående skole vil fra og med 6.november innføre følgende rutiner: 

 • Alle elever skal holde seg til sin klasse/gruppe på sine klasserom så langt det er mulig. I fritimer for ST vg2 og vg3 + ST3P kan klasserom til parallellklasse brukes, eller kantina kan tas i bruk (HUSK AVSTAND!) 

 • Kantina stenges for servering og læringsaktiviteter - ta med matpakke 

 • Bibliotektjenester fortsetter, men ingen tilgang til læringsarbeid for elever/ansatte 

 • IKT bistår elevene v/behov  

 • «Åpen skole» og «åpen hall» stenges 

 • Opplæringsarbeid skal foregå i klasserom (ikke i bibliotek og/eller i fellesarealer)

 • Elever som har vært i praksis i YFF i kommuner med smitte skal teste seg og avvente resultat før de møter på skolen.(Vi gir digital opplæring inntil prøvesvar foreligger). Vår kommuneoverlege gir råd om hvilke kommuner dette gjelder. Foreløpig dreier det seg om Bodø og Rana.  

 • Elever som bor på hybel skal fortsatt kunne reise hjem i helgene for å være i lag med sine nærmeste. Unngå for mange nærkontakter. 

 • Reiser i skolens regi skal unngås 

 • Elever i risikogrupper avtaler individuelt med sin kontaktlærer bruk av individuell tilrettelegging 

 • Privatisteksamen går som planlagt 

Fortsette å ivareta hygiene: 

 • Håndvask 

 • Antibac 

 • Hoste i albuen 

 • Avstand 

Når det gjelder skoleskyss og retningslinjer for dette er det forventet oppdateringer. Foreløpig ingen endring bortsett fra at det er satt inn større båt i Regionpendelen. 

Vi følger situasjonen fortløpende og kommer med ny informasjon ved endringer. 

Oppdatert 09.november 2020 

Sissel M. Høberg 

rektor