MIDLERTIDIG FRAVÆRSREGEL

Klikk for stort bilde 

Regjeringen har fastsatt midlertidige fraværsregler som skal gjelde i perioden 24. august til 31. oktober, se lenken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/midlertidige-fravarsregler-er-fastsatt/id2736940/. Her presiseres det at fravær i perioden av helsegrunner ikke skal føres på vitnemål eller kompetansebevis. Eleven må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller sende egenmelding (elever over 18 år).

 

Fravær registreres på iSkole

  • Eleven, både myndige og umyndige som ikke møter til timen eller skoledagen grunnet helseårsaker skal sende melding umiddelbart til kontaktlærer på iSkole via rutinen Mine sider>Meldinger. Alternativt kan sms eller Its Learning benyttes.
  • Foreldre/foresatte for elever under 18 år skal bekrefte fraværet ved å sende en epost eller sms til kontaktlærer
  • Når eleven har dokumentert fravær av helsegrunner (egenmelding eller bekreftelse fra foresatt) fører kontaktlærer fravær med bokstaven O i Iskole
  • Fravær som ikke er dokumentert med bokstaven O vil være registrert med bokstaven F og vil komme med på Vitnemål og Kompetansebevis

 

Undervisningsopplegg

  • Elever som er hjemme, skal så langt det er mulig følge det undervisningsopplegget faglærer har lagt ut på it’s learning via kalenderfunksjonen e.l.
  • Skolen skal legge til rette for at elevene kan følge undervisning hjemmefra enten ved selvstendig studierarbeid eller via alternative digitale løsninger som for eksempel Its learning (arbeidsplaner og kalender) og Ask