Du er her:

Gradvis gjenåpning av Sandnessjøen videregående skole

Klikk for stort bilde Mandag 27.april åpner skolen for praktisk opplæring i programfagene på vg2 yrkesfag og for AMO kurs i helsefag

Sentrale myndigheter har uttalt at stadig flere utdanningsløp skal åpnes opp for opplæring på skolen, men datoer er ikke satt.

Det er utarbeidet en smittevernveileder som elever og ansatte skal følge.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Skolen vil gjennomføre ekstra opplæring på smittevern. Det er innført hyppigere og mer grundig renhold, og vi innfører egne regler og rutiner for hvert enkelt utdanningsprogram for å ivareta sikkerheten for den enkelte på best mulig måte.

Elev-og lærlingetjenesten inkludert helsesykepleier er fortsatt tilgjengelig for alle våre elever.Ta kontakt pr telefon og eller nett hvis du ønsker noen å snakke med.

Vi gleder oss til å gradvis kunne ta imot alle våre elever 😊