Du er her:

Godt nytt år! Organisering av opplæringen i uke 1 og 2 - 2021

Klikk for stort bilde Robin Lund    Regjeringen innfører flere nasjonale smitteverntiltak som innebærer at alle landets videregående skoler skal over på rødt nivå.

Rødt nivå

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Dele elever i mindre grupper
  • Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

For Sandnessjøen videregående skole innebærer dette at vi deler skolens elever inn i to grupper hvor vi veksler mellom digital opplæring og opplæring på skolen. Dette gjør oss i stand til å ivareta kravet om 1 meters avstand samtidig som det reduserer smitterisiko i forbindelse med skoleskyssen.

Vi legger opp til følgende praksis for de to første ukene:

Elevgrupper

Uke 1

Uke 2

 

 

 

Yrkesfag/Voksenopplæring

Tirsdag og onsdag på skolen

Mandag, torsdag og fredag – digital opplæring

Onsdag, torsdag og fredag – på skolen

Mandag og tirsdag – digital opplæring

Studiespesialisering/

Idrettsfag/YSK

Torsdag og fredag på skolen

Mandag, tirsdag og onsdag – digital opplæring

Mandag og tirsdag på skolen

Onsdag, torsdag og fredag – digital opplæring

Elever tilknyttet Basen

Alle dager

Alle dager

AMO kurs

Egen avtale

 

Elevene vil få nærmere informasjon via sin kontaktlærer.

Det legges til rette for individuelle tilpasninger ved behov under forutsetning av at smittevern kan ivaretas.

Kantina serverer frokost og selger baguetter fra 6.januar :-)

Vi skal gjøre det vi kan for å sikre en best mulig opplæring for, og ivaretakelse av, elevene i den situasjon vi nå gjennomlever. Vi har et håp om at det skal gi de ønskede resultater slik at ungdommene våre kan "få livet sitt tilbake" så snart det lar seg gjøre. Det har de/dere fortjent!