Du er her:

Eksamen for elever avlyses

Klikk for stort bilde Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener for elever i videregående skole avlyses våren 2020.

Fra før av er alle skriftlige eksamener i videregående skole og alle eksamener på ungdomstrinnet avlyst. Nå avlyser regjeringen også alle ikke-skriftlige eleveksamener i videregående skole.

Når skolene ikke skal bruke tid på eleveksamen, kan lærerne sette alle karakterene siste opplæringsuke.

Hovedgrunnen til å avlyse de ikke-skriftlige er å legge bedre til rette for gjennomføring av privatisteksamen denne våren. Privatisteksamen skal derfor gjennomføres for å sikre at privatister får vurdering i de fag de har meldt seg opp i slik at de kan komme videre i sine planlagte opplæringsløp.