Ansattoversikt


Stabsavdelingen

Ansatte i avdelingen Stabsavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kst. fylkesdirektør finans og organisasjon 75 65 01 30 452 28 865
Vigleik M Aas
IKT sjef 75 65 00 45 916 92 469
Driftsleder 75 65 00 20 992 37 354
IT-rådgiver 75 65 00 69 951 19 171
Sekretær 75 65 00 11 938 31 197
Hanne Arntsen
Sekretær Fylkesrådets kontor 75 65 06 03 990 25 673
Hege Berg-Olsen
Arkivar 75 65 00 78
Sekretær, Fylkesrådets kontor 75 65 06 13 986 01 162
Natalia Bourmistrova
Kommunikasjonssjef 75 65 18 02 488 87 488
Anna-Karina Brandal
Advokat 75 65 01 17 990 38 065
Sikkerhets- og beredskapssjef 75 65 01 15 934 06 850
Lærling 75 65 06 06 938 05 650
Seniorrådgiver - Internasjonalt kontor 75 65 03 27 467 62 238
Zdenek Dvorak
Kontorsjef 75 65 00 50 907 89 618
Viggo Eide
Lærling 75 65 00 26 901 19 629
Lærling 75 65 00 25 469 31 619
arkivar 75 65 00 88 481 12 721
Direktør/Director 75 65 00 65 908 45 530
Eirik Fiva
Kantineleder 75 65 00 12
Rådgiver kommunikasjon - kultur, miljø og folkehelse. Fylkeskommunens grafiske profil 75 65 01 26 413 48 349
Susanne Forsland
Ass. HR-sjef 75 65 01 37 970 89 094
Lærling 75 65 00 27 952 37 322
IT-Rådgiver 75 65 00 24 975 97 917
Sekretær, fylkesrådets kontor 75 65 06 23 971 12 054
Eva Holmvaag
Lærling 75 54 54 25 949 81 896
Arbeider/spes arb. 75 65 00 35
Nestleder Dokumentasjonssenteret 75 65 00 79
Kantineassistent 75 65 09 22
IT-Konsulent 75 65 00 61 957 81 064
arkivar 75 65 00 85 959 93 558
IKT-lærling 75 65 06 05 412 90 551
Multimedia produsent / Rådgiver kommunikasjon 75 65 01 25 948 64 516
Anette Keegan
Arbeider/spes arb.
Konsulent 75 65 00 07
Konsulent 75 65 00 82 75 65 00 82
rådgiver / systemadministrator 75 65 00 58 975 91 175
Arkivar 75 65 00 76
Sekretær 75 65 00 10
IT-rådgiver 75 65 00 62 915 46 730
Rådgiver 75 65 00 84
IKT Rådgiver 75 65 00 63 975 36 839
IT-Rådgiver 75 65 00 68 977 40 370
Rådgiver, historiske arkiv før 1995 75 65 00 32 930 67 652
arkivar 75 65 00 80
Arbeider/spes arb. 414 64 455
IKT-konsulent 75 65 01 59 478 80 927
Leder av Dokumentasjonssenteret 75 65 00 75 481 44 185
leder, Fylkestingets kontor 75 65 07 02 950 71 161
Lise Karin Wærnes Nilsen
Direktør 75 65 03 56 991 64 970
Fylkesadvokat 75 65 01 16 412 22 227
Sekretær HR 75 65 00 06 461 99 835
Konsulent 75 65 00 66 952 77 967
Rådgiver Kommunikasjon 75 65 01 27 924 00 127
Karianne Olaisen
Lærling 75 65 06 07 908 10 792
Spesialrådgiver 75 65 01 40 900 97 858
Arkivar 75 65 00 77 957 90 362
Servicearbeider 75 65 00 14 970 42 061
Servicearbeider 75 65 03 61
IT rådgiver 75 65 22 09 992 94 408
Vidar G. Sandstad
Rådgiver 75 65 00 83
IT-rådgiver 75 65 00 64 947 85 899
Rådgiver 75 65 51 58 412 22 288
Rådgiver kommunikasjon 75 65 01 29 996 08 104
Thor-Wiggo Skille
Rådgiver kommunikasjon / video 75 65 01 21 932 13 047
Berit Stensland
arkivar 75 65 00 94 911 96 310
Sekretær 75 65 00 04
Arbeider/spes arb.
Leder 75 65 00 05 481 25 224
Assistent 75 65 01 81
konstituert assisterende fylkesdirektør 75 65 01 18 916 86 826
Arkivar 75 65 00 91
Webansvarlig 75 65 01 24 402 19 739
Håvard Vognild
Sekretær sentralbord og resepsjon 75 65 00 03
Assistent
Rådgiver kommunikasjon - utdanning 75 65 01 22 932 03 357
Konst.Driftsleder 75 65 00 22 482 25 752
Prosjektleder Internasjonalt kontor 75 65 01 04 977 76 794
Eilen Wibeke Bruun Zakariassen