Du er her:

Velkommen til skoleåret 2020/2021!

Klikk for stort bilde

Vi ønsker deg velkommen til Sandnessjøen videregående skole. Ta godt vare på skoleplassen din og bruk den muligheten du har fått til å skaffe deg en utdanning for framtida!
 

Skolestart

I forbindelse med skolestart vil skolen være åpen søndag 16.august mellom kl. 17.00 og 19.00 dersom du/dere har lyst å gjøre dere kjent med skolen. Elevtjenesten, avdelingsledere og rektor vil være tilstede.

Skoleåret begynner mandag 17. august.

Vg1 elever møter kl. 08.30.

Vg2 og Vg3 elever møter kl. 10.00.

Oppmøte i kantina. Skoledagen varer til 14.50. Vanlig skoledag starter 08.30.

NB! Det er veldig viktig at du gir beskjed på forhånd dersom du ikke kan møte første skoledag for å ikke miste plassen din.

Skolefrokost:

Vi serverer havregrøt og/eller frokostblanding i kantina mellom kl. 08.00 og 08.30

Skoleskyss

Er du elev i videregående skole og har krav på skoleskyss/busskort, må du nå søke om skyss på nett. 

Avstanden må være over 4 km mellom hjem og skole for å ha krav på skyss.

Utlån av læremidler og PC

Du vil få utlevert læremidler og PC rett etter skolestart etter at avtale om leie er signert. Husk å få signatur av foresatt dersom du er under 18 år.  Her kan du lese mer om PC ordningen.

1) Vg1-elevene kan levere digital avtale ved å vise fram signert avtale på sin mobil.

2) Dersom problemer med mobil etc, kan avtale leveres i papirformat. Kontakt administrasjonen

Vg2- og Vg3-elever har allerede levert avtaler. Er du ny elev i denne gruppen og kommer fra et annet fylke, må du levere avtale i papirformat

Lenke til signering av avtale om lån av PC og læremidler/bøker.

Elektronisk varsel.

Hvis en elev i løpet av skoleåret står i fare for å få ikke vurdert i et fag eller nedsatt orden, vil det bli sendt ut et varsel i forkant. Eleven/foresatte vil få melding via e-post om at en kan finne et slikt varsel på iSkole som er skolens administrative system. Vi gjør oppmerksom på at registrerte opplysninger om deg og dine foresatte vil være synlig for deg og begge dine foresatte i Iskole. Mer informasjon om elektronisk varsling

Skjemaer som må leveres ferdig utfylte første skoledag.

Mer informasjon finner du under knappen Elever og foresatte.

Lingdys/Lingright for dyslektikere

Har du rett på programvarer for hjelp med lese- og skrivevansker må dette meldes til kontaktlærer ved skolestart. Dette gjelder særlig for elever som ikke har lisens på Lingdys fra grunnskolen. Skolen vil være behjelpelig med å søke om Lingdys programvare gjennom NAV.