Du er her:

Sandnessjøen vgs får undervisningskvote

Klikk for stort bildeFra undertegningen av YSK-avtalen i 2017. Foran fra venstre: Torleif Olaisen (Nova Sea), Fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen, Per Kristian Nordøy (LetSea) og Roger Pettersen (Marine Harvest). Bak fra venstre: Rektor på SVS, Sissel Merethe Høberg, Sissel Hesjedal (Helgeland regionråd), Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl, fylkesutdanningssjef Nina Høiskar, Alstahaug-ordfører Bård Anders Langø og Dønna-ordfører John Erik S. Johansen. John H. Ulvøy, Helgelands Blad Fiskeridirektoratet har innvilget en opplæringstillatelse på produksjon av 550 tonn laks til YSK Marine (kombinert yrkesfag- og studiekompetanse) innen naturbruk/akvakultur på Sandnessjøen. Det gir bedriftene og skoleeier inntekter som sikrer videre drift av det unike tilbudet på Helgeland.

- Dette er en fantastisk nyhet som vi har ventet lenge på! Jeg er veldig glad for at vi nå kan arbeide videre med YSK-modellen i Sandnessjøen vgs. Der får elever i naturbruk/akvakultur mulighet til å ta både fagbrev og studiekompetanse innen realfag, gjennom et fireårig løp, sier fylkesråd for utdannings og kompetanse, Hild-Marit Olsen (Ap).

- Det er ikke til å legge skjul på at YSK-tilbudet er et kostnadskrevende tilbud både for fylkeskommunene og bedriftene som er med. Inntektene fra opplæringstillatelsen sikrer at fylkeskommunen og bedriftene kan fortsette å gi dette skreddersydde utdanningstilbudet.

- Akkurat hva næringen trenger

Tre bedrifter på Helgeland deltar i ordningen, Letsea, Nova Sea og Movi.

- YSK-tilbudet er akkurat hva havbruksnæringen på Helgeland trenger for å sikre rekrutteringen. Havbruk er blitt ei kompetansenæring, med behov både for fagarbeidere og de med høyere utdanning. Dette gjelder spesielt for de bedriftene som etter hvert vil flytte produksjonen av laks på land. Med både praktisk erfaring/fagbrev, og mulighet til å gå videre på høgskole/universitet, blir ungdommen svært godt rustet til å ta del i næringen fremover, sier daglig leder Kristian Johnsen i LetSea.

Startet i 2018

Rektor ved Sandnessjøen videregående skole Sissel Merethe Høberg forteller at YSK-tilbudet innen havbruksfag er det eneste i Nord-Norge.

- Vi startet opp i 2018, på initiativ fra Helgeland regionråd og havbruksnæringen. Vi tar inn fem elever på linja hver år, som i løpet av fire år parallelt fullfører fagbrev og spesiell studiekompetanse. Det føles veldig bra at vi nå har en stabil finansiering på plass, næringen signaliserer at de kan ta imot enda flere YSK-elever, sier en meget fornøyd rektor.