Du er her:

Klage på karakterer

Uansett om du skal klage på eksamen (alle eksamensformer), standpunkt, ikke vurdert standpunkt, orden og/eller atferd, er klagefristen 10 dager fra den dagen karakteren ble gjort kjent, eller du kunne gjort deg kjent med den (§ 5-5).Klikk for stort bilde

Nytt av året er at det innføres elektronisk klageskjema.

Alle ordinære klager på skriftlig eksamen skal være hos Fylkesmannen som er ansvarlig for klagebehandlingen innen 5. juli 2019. Hurtigklager skal være hos Fylkesmannen innen kl. 12 den 25.juni 2019. Klagen på eksamenskarakter skal ikke grunngis.

Du finner elektronisk skjema og informasjon her Nordland fylkeskommunes eksamenssider

Du kan lese mer om retten til å klage på karakterer på sidene til Udir