Du er her:

Informasjon om digital opplæring

Klikk for stort bilde til elever og foresatte

På grunn av Covid-19 ble elevenes opplæring lagt om fra vanlig skole til hjemmeskole fra og med 16.mars. Opplæring er nå organisert gjennom digitale flater. Alle klasser skal ha fått kontakt med sine kontaktlærere. Alle elever skal ha fått planer og opplegg for sine fag. Ta kontakt med lærer hvis det er ting som er uklart eller oppleves utfordrende. Vi ber om at foresatte og elever helst kontakter lærere på dagtid eller etter avtaler som er gjort med hver enkelt lærer. De fleste lærerne har hjemmekontor, og noen må også følge opp egne barn. Likevel opplever vi at både ansatte og elever har et godt samarbeid i denne spesielle situasjonen.

Omleggingen til digital opplæring har vært en stor forandring for alle. Tilbakemeldingene så langt tyder på at elever og lærere håndterer den nye situasjonen bra. Presset på Itslearning og Skype har vært stor, men det jobbes med å øke kapasiteten. Informasjon til elevene fra skolen og om skolens tjenester (bibliotek, IKT og elevtjenesten) legges på Itslearning i faget SVS INFO. Følg med der. Det er viktig at elever tar kontakt med kontaktlærer, faglærer eller støttetjenestene ved skolen hvis det er noe dere trenger hjelp med eller lurer på. Er du usikker på hvem du skal kontakte, ring 75 65 33 00, så formidler vi videre.

 

Det er mye som virker usikkert og uoversiktlig i situasjonen som samfunnet nå er rammet av. Hvis det er elever som trenger noen å snakke med om andre ting enn læring, eller om du er bekymret for en medelev, kan dere ta kontakt med elevtjenesten ved skolen. For å kontakte elevtjenesten er det nå lagt ut ny informasjon på skolens hjemmeside: http://www.sandnessjoen.vgs.no/aktuelt/har-du-behov-for-a-snakke-med-noen.1030284.aspx

På fylkeskommunens hjemmeside finner du også oppdatert informasjon om opplæring, veiledning for foresatte, elever og lærlinger samt lenker fra offentlige myndigheter innenfor helse og skole:  https://www.nfk.no/koronavirus

For øvrig oppfordrer vi alle elever til å følge Folkehelseinstituttets retningslinjer i forhold til hygiene og helse, ikke minst med å unngå sammenkomster og holde avstand til hverandre. Samtidig vil vi oppfordre til å ha digital eller telefonisk kontakt med medelever og til å komme dere litt ut i frisk luft.

Vi ber foresatte og elever ta kontakt med skolen, hvis det er noe dere lurer på.

All læring er god læring i disse tider.

Ta vare på dere selv og hverandre!

Sissel Merethe Høberg

Rektor