Du er her:

Fiskeridirektoratet har innvilget en opplæringstillatelse på produksjon av 550 tonn laks til YSK Marine (kombinert yrkesfag- og studiekompetanse) innen naturbruk/akvakultur på Sandnessjøen. Det gir bedriftene og skoleeier inntekter som sikrer videre drift av det unike tilbudet på Helgeland.

Det er viktig at vi tar var på hverandre når dagene blir lange, selv om vi ikke kan møtes.

 Korona-situasjonen innvirker også på prosessen med søking til læreplass.

 til elever og foresatte

Vi er inne i en spesiell tid som kan være utfordrende for mange elever. 

 Til ansatte, foresatte og elever ved Sandnessjøen videregående skole 

Se film fra Helsedirektoratet her:

Mandag 16 mars og onsdag 15 april kl 09-14 blir det vaksinering mot smittsom hjernehinnebetennelse på helsesykepleiers kontor på SVS.  

 Du finner gode råd og informasjon om forebyggende tiltak på hjemmesida til Alstahaug kommune: