• 23mai

    Dette er en test

    Ingen krise på det nåværende tidspunkt. Det er selvfølgelig dersom du ser bort fra miljø, truende nedleggelser av sykehus, studiesteder...

Rektor

Rektors stedfortreder

Pompel

Pilt

Her kommer alle viktige mennesker og instanser med nummer.